pondelok 1. septembra 2008

Nové slovo

Nie som rusofób. To by značilo, že mám akýsi iracionálny strach a priam chorobný odpor voči Rusom. Moje zhnusenie, ktoré voči Rusku cítim je však naopak podopreté pozorovaním, úsudkom a skúsenosťou. Nie je to fóbia, je to uvážlivá ostražitosť, nedôvera a plne historicky odôvodnené morálne zhnusenie. Len nájsť slovo, ktoré túto pozíciu vystihuje. Nie som prvý, čo rieši túto dilemu, už dávnejšie bola napr. tuto vyslovená nespokojnosť so slovom islamofób a dostavil sa aj návrh založený na starogréckom kataphronein, čiže akomsi uvážlivom opovrhovaní.

Čiže som rusokatafronetik, ale to akosi neznie tak úderne.

Žiadne komentáre: