sobota 6. septembra 2008

azaňát

V nedeľu sa presúvam do Pešti, zbalený síce ešte nie som, ale jazykovo už som vybavený. Náš ctihodný kolega nám boli zapožičali praktickú konverzačnú príručku "Maďarsky na cesty" od Jana Pecháčka, ktorú kedysi medzi vojnami (vročenie chýba) vydalo nakladateľstvo Kvasnička a Hampl. V jednotlivých kapitolách ako napr. Na Pustině, Na Honu, Tennis, U krejčího, nájdeme všakovaké úžitočné a vysoko empatické frázy pre bežnú, každodennú konverzáciu. Napr...

Na puste: (str. 94)
Pánové, libo-li, můžeme jíti. Koně již čekají na dvoře. Pánové, jste dobří jezdci? - Uraim, ha tetszik, mehetünk. A lovak már várnak az udvaron. Jó lovasok az urak?

Milostivá, zvedněte levou nohu do třemene, tak; a nyní hop! přehoďte pravou nohu přes sedlo! Správně Anyní vstupte v třemen také pravou nohou. - Nagysád, emelje fele a bal lábát a kengyelbe, úgy; most hopsz! vesse át jobb lábát a nyergen át! Helyes. Most a jobb lábával is lépjem a kengyelbe.

Hotel, str.27:
V našem hotelu není hmyzu - A mi szállónkban nicsen féreg.

Na hone (str. 97):
Ano, ihned dám znamení náhončím, že již mohou zahájit štvaní. - Igen, azonnal megadom a jelt a hajtóknak, hogy már megkezdhetik a hajtást.

Zimné športy (str. 103):
Pak bychom snad mohli jíti sáňkovati? - Akkor talán elmehetnénk szánkázni?
Umíte brusliti? - Tud-e korcsolyázni?

str. 32, u holiča:
A trochu pudru také neškodí, neboť venku jest velký vítr. - Egy kis beporzás sem fog ártani, mert kint igen szeles az időjáras.

V potravinách, str. 50:
Zabalte toto zvlášť. - Ezt külön csomagolja.
Pošlete to do hotelu Imperiál. - Küldje el az Imperiál szálóba.

Na stanici, str. 18:
Nosiči, odneste mé zavazadlo k temešvárskemu rychlíku. - Hordár, vigye el a pogygyászomat a temesvári gyorsvonathoz.

Strana 9:
To je prapodivné! - Ez csodálatos!
To je pravá skutečnost! - Ez tiszta valóság!
Na mé čestné slovo! - Becsületszavamra!

Čemu se smějete? - Min nevet?

Mi a véleménye erről?

Žiadne komentáre: