štvrtok 7. februára 2008

Spoznaj svojho zákonodarcu III - Vražedná múza

Vitajte pri ďalšej epizódy populárneho, kooperatívneho a vysoko sporadického blog-seriálu Spoznaj svojho zákonodarcu™. V predchádzajúcich dieloch ste u ctenej slečny Kaji videli ezoterického nacionalistického jogína a tvorcu textov a taktiež boratovského poslanca, so stránkou, ktorá má gule zatiaľ čo akýsi nultý, resp. kvázi-pilotný diel venovaný parlamentnej veštici bol tu.

Teda, dnes vám to uľahčím, keď prezradím, že ide o ženu. Tých je tam, na Kajinu radosť, stále oveľa menej než mužov. Skutočne, na tom, že je ctenná poslankyňa ženou, sa zhoduje väčšina politických komentátorov. A nie hocijakou –- v roku 1969 bojovala o titul kráľovnej krásy, skončila piata a pre svojho manžela, akademického maliara, je múzou už dobrých 35 rokov. Nuž keby len to, tak veď nič. Ale.

Taktiež je to parlamentná veteránka, pri odpílení by ste narátali len o niečo menej schôdzo-kruhov než Mikloškovi, sedí tam od roku 1992 prakticky nepretržite. Za svoje dlhé poslancovanie viac než politickej nepostrádateľnosti, prefíkanosti alebo nebodaj inteligencii zrejme, ako hŕstka ďalších jej podobných, vďačí oddanosti šéfovi strany, ktorý má údajne rád huževnaté ovocia, či čo.

Nuž a že teda v tom parlamente len tak nesedí, má ona aj iniciatívy zákonodarné. Len toť nedávno, spolu s podobne intelektuálne disponovanou straníckou kolegyňou, predstavili návrh, ktorým by zakázali konzumáciu alkoholu osobám mladším ako 17 rokov. Na verejnosti aj v súkromí. Veľa šťastia pri vymáhaní. Naša ctená poslankyňa však dodáva, že "podstatná je zmena vnímania alkoholu u širokej verejnosti. Alkohol je u nás súčasťou kultúry, kým v krajinách západnej Európy je ten, kto si dá druhý pohárik takmer podozrivý z alkoholizmu," To zrejme nebudú krajiny ako Francúzsko, alebo VB, že nie? A zbožňujem keď sú na komunikáciu s verejnosťou užíva právnych noriem, vy nie?

Je to zrejme súčasť avizovaného širšieho snaženia o ochranu mládeže pred zhubným vplyvom cigariet, alkoholu a porna (už chýba len rock’n’roll). Aké milo fašistické, materinský inštinkt v legislatívnej podobe. Len by si to mali vyargumentovať s Hranolom, keďže ten už určil, že štát má byť otcom.

Intermezzo: Ako hlasovala vo volebnom období 2002-06? Rovná daň: Proti; Školné na VŠ: Proti; Zákon o obchodných reťazcoch: Za; Zmluva s Vatikánom: Za. Slovenská armáda v Iraku: Proti. Závery vám asi nemusím predkresliť.

Nuž ale teda pokiaľ práve neiniciuje nevykonávateľné právne normy alebo napr. neabsolvuje spolu s Kokotom Jarabím poslanecké prieskumy v Slovenskom rozhlase, vykonáva aj iné bohumilé činnosti. Teda bohumilé len ak máte za boha toho pomstychtivého, neurotického starozákonného pošuka resp. toho čo straší v Strážnej Veži. Táto pani Mgr. (všimnite si, nie MUDr.) má totiž pochybnosti o bezpečnosti očkovania a verejne sa angažuje v prospech Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania.

Že táto iniciatíva smrdí pseudovedeckým sektárstvom nemusí byť hneď zrejmé, veď aha, ako rozumne pôsobia, oni len chcú aby sme si uvedomili riziká a nechali na rodičoch aby rozhodli. Tých istých rodičov, čo dávajú deťom od mala trúnku, tí budú určite zodpovedne a racionálne rozhodovať o rizikách očkovania. Očkovanie stráca zmysel pokiaľ nie je plošné a riziká sú oveľa vyššie práve pri "zdobrovoľnení". Proti samotnému očkovaniu neexistujú žiadne seriózne vedecké argumenty, alergické reakcie sú zriedkavé a zvládnuteľné. Toto je jeden moment, kde nie som ani trochu liberálom a výhradne v niečom podporujem štátom (alebo kýmkoľvek) vymáhanú povinnosť očkovania.

Pani poslankyňa má iný názor, a na stránkach iniciatívy hovorí o zamlčovanom tabu (sic!) očkovania:
Téma očkovania je nepísané tabu. Akosi samozrejme sa predpokladá, že za rozhodnutiami stoja najerudovanejší odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorým zdravie svetovej populácie leží na srdci. O vyjadrenia týchto odborníkov sa potom opierajú lekárske kapacity jednotlivých štátov a týmto špecialistom zase veria pediatri zúčastňujúci sa školení o očkovaniach. Kto by spochybnil celý načrtnutý pilier povinnej vakcinácie, spochybnil by nielen erudovanosť lekárov, lektorov, kvalifikovaných špecialistov, ale vlastne aj dobrý úmysel na najvyšších miestach. A to je tabu.
Ejha, zápletka sa zamotáva, sme na stope sprisahania? Škoda, že svoje myšlienky ďalej nerozvinula. Bu-bu-bu, tabu a dokonca zamlčované! Krásny rozhovor, to je samé "Z internetových zdrojov som sa zas dozvedela," a pod., odborníčka naslovovzatá, House by mal radosť.

Každopádne, že svojimi ignorantskými rečami lekárov riadne nasiera je zrejmé - až ju jeden v oprávnenom hneve nazval priamo "vrahom detí". Haj hou.

Dámy a páni, vražedná múza s materinským legislatívnym inštinktom: Ľudmila Mušková.

Žiadne komentáre: