streda 7. novembra 2007

Definícia klišé

"Klišé je formou literárního úzu; je už hotové, dá se uplatnit mechanicky. Neodchyluje-li se od standardního užití, nutně redukuje a zkresluje věc, na kterou je uplatněno, neboť ruší její individuální povahu. V jistém smyslu je proto klišé nejzašší obecninou, konečným popřením konktrétního. Znamená únik z osamění a před utrpením osamělosti do uklidňujícího spojení s tím, co je běžné a normální..."

- Roger Scruton, Estetické porozumění. Eseje o filozofii, umění a kultuře (Brno: Barrister & Principal, 2005), s. 105

Žiadne komentáre: