utorok 11. marca 2008

Tak túto inkvizíciou sme (ne)čakali

Chvíľu som si myslel, že ohlásenie nových smrteľných hriechov je niečo z Onionu, ale ono to vlastne dáva hlboký zmysel a bolo zrejme len otázkou času, kedy sa inštitúcia založená na výčitkách svedomia rozhodne posilniť svoju upadajúcu pozíciou updatovaním sa na novú situáciu a implementáciou fungl nových výčitiek svedomia, ktorými občas niektoré naivné (dobré) duše trpia. Presnejšie, Katolícka cirkev správne identifikovala svoju hlavnú konkurenciu na trhu náboženstiev: environmentalizmus a postmoderný socializmus a ponúka vynovený produkt Hriech 2.0 aj pre náročných, ufňukaných tranzi-hipíkov.

A tak pre všetkých sociálne a environmentálne uvedomelých tu máme nové, viac 'sociálne rezonujúce' hriechy: Znečisťovanie životného prostredia, Sociálna nespravodlivosť, Nenásytnosť po peniazoch a Zapríčiňovanie chudoby. Bude to treba asi zástupy nových teológov z katedier OSN, Greenpeace, či OXFAM, aby nám vysvetlili koľko odpustkov treba kúpiť (koľko recyklovať) za prvotný hriech nášho žitia a konzekventného znečisťovania planéty alebo ako môže jednotlivec napríklad zapríčiňovať chudobu a sociálnu nespravodlivosť (nepiješ fair trade kávu z hrnčeka s vyobrazením sv. Che? 10 Zdravasov, 10 pohľadníc UNESCO a zasadiť jeden strom!). Pre tých, ktorý by snáď hľadali náboženský prežitok cez chemikálie je tu zas hriech Užívania drog (No fujky fuj!) Ale aby sme dosiahli magické číslo 7 treba ešte trochu toho starého osvedčeného luddizmu a pridať aj hriech Genetickej modifikácie a Vedecké experimentovania na ľuďoch v rozpore s etikou.

"Otče, zhrešila som, skrížila som Bantamku a Hempšírku"

Teda mne osobne to môže už byť úplne šumafuk, ja už to mám spočítané aj old-schoolovo: hnev, lakomstvo, závisť, lenivosť, jedna fajočka za druhou. Vinný v 4 zo 7. Navyše závisť sa týka najmä smilstva a obžerstva iných. A samozrejme, že spísanie tohto tu poháňala len a len moja spupná pýcha.

Žiadne komentáre: