piatok 14. septembra 2007

Právo voľby

aspoň do 180. trimestru:

Neviem, kto je za toto zodpovedný, ale chcel by som mu potriasť pravicou. (via)

Žiadne komentáre: