streda 22. augusta 2007

Čítame Ňjújorker

Že v The New Yorker dobré veci publikujú, nie je asi veľkým objavom. By som tuná teraz dal do pozornosti dve veci, naj-prv fajný článok o mojom obľúbenom Philipovi K. Dickovi (bez googlenia, wikipenia a iného podvádzania, kto mi povie, čo značí to K?) a potom Nialla Fergusona a jeho zamyslenie sa nad užitočnosťou Marshallovho plánu – v skratke: e-e. Ale ak by ste si mali v živote o Marshallovom pláne okrem infantilných školometských poučiek prečítať len jednu vec, nech je to táto stať od Tylera Cowena: The Marshall Plan: Myths and Realities (pdf).

Žiadne komentáre: