piatok 2. novembra 2012

Slovenský migračný diskurz

Dávam do ctenej vašej pozornosti, BlogKollegin Kaja spísala, ako sa naši politici vyjadrujú k otázke imigrantov. Neradostné čítanie, ale aspoň stručné. Úryvkom:
Z analýzy dokumentov vyplýva, že migrácia je v slovenskom politickom diskurze stále rámcovaná ako téma úzko súvisiaca s bezpečnosťou, aj keď možno pozorovať ojedinelé pokusy o presun témy do sociálnej oblasti. Konzervatívny slovenský diskurz bol formovaný predovšetkým predstaviteľmi rezortov vnútra a spravodlivosti. Títo mali v minulosti významné zastúpenie z radov kresťansko-konzervatívneho KDH.
(...)
Takmer výlučné je v prejavoch politikov spájanie migrácie s otázkou bezpečnosti. V roku 2004 vtedajší minister vnútra označil stúpajúci počet migrantov za “problém”, neskôr za “bezpečnostné a kultúrne riziko”. Bývalý predseda Národnej rady upozornil na možnosť “konfliktu sociálnych a etnických skupín” v prípade, ak bude pokračovať oslabovanie národných štátov na európskej úrovni a rásť imigrácia. Vtedajší poslanec za KDH Šimko označil rozsiahle imigračné vlny, ktorých prenikanie na územie štátu môže prerásť do “násilnej činnosti migrantov”, za jedno zo siedmich závažných ohrození, ktorým Slovenská republika čelí.
Prečítajte si tu (pdf), strana 7.

Žiadne komentáre: