štvrtok 14. mája 2009

Citát dňa

Si tak listujem Húskovými knižnými spomienkami (nevravte, že vy tak občas tiež nečiníte) a, ajhľa, aký bonmot:
"Bratislava ako schizoidná štruktúra zložená z puncovaných 'Prešpurákov' a 'Požončanov' a k ním inklinujúcich 'pohrobkov čechoslovakizmu' bola relatívnou silnou bázou 'provinčných rezíduí'..."[1]
No nepodeľte sa s takým. 'Provinčnými rezíduami' sú samozrejme mienení tí s nízkou náklonnosťou voči emancipačnému neo-ľudáctvu reprezentovanému v tých časoch AMH a HZDS. Krása.

[1] Húska, Augustín Marián. 2006. Svedectvo o štátotvornom príbehu: spomínanie a rozjímanie nad slovenským a českým štátotvorným údelom. SCM: Bratislava.

Žiadne komentáre: