streda 25. marca 2009

What's up, Doc?

Dovoľte mi touto cestou zablahoželať nášmu ctenému kolegovi a priateľovi Cadiovi, ktorý v Prahe úspešne prešiel rigoróznymi skúškami a teraz nám prolétom ostáva už ho len titulovať Doktor Wluiki. Vraj "len taký ten smiešny malý doktorát pred menom", ts ts ts..., náhodou je to milý post-socialistický atavizmus, pán doktor.

Samozrejme si neodpustím obzvlášť relevantný citát zo svojho obľúbeného filmu:

Hugh: Don't touch me, I'm a doctor.
Judge Maxwell: Of what?
Hugh: Music.
Judge Maxwell: Can you fix a hi-fi?
Hugh: No, sir.
Judge Maxwell: Then shut up!

Žiadne komentáre: