pondelok 7. januára 2008

Koniec písaniu!

Konečne už sa nebudem musieť pachtiť a plahočiť s textami na blog, hľa, aký moderný výdobytok techniky, zadáme parametre, napríklad, aby sme ulahodili milovníkom istého Ivana M., zvolíme slovník "Mikloš" a už len veselo pastujeme:
"Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, vážený pán poslanec Dzurák, chcel povedať niekoľko stotisíc korún, teda pred dvoma tvrdeniami, ja opakujem, tie najaktuálnejšie, dnes musíme prijímať opatrenia, ktoré má dominantné postavenie. Ale teraz dovoľte, aby som vám povedať, že ďalej pokračovať z desiatok výhrad, čo v Národnej banke". A ešte nižšia. Nevylučujem, výška poskytnutých prostriedkov z hľadiska poskytovania oficiálnej štátnej správy Štatistického úradu. K 15. 1. 9. 1999. (Výkriky poslanca S. Kozlíka.) Nie sú veci, oddelil by boli svedkami v minulosti zastávame názor, ktorý platí aj tieto informácie o tom III., IV. štvrťroku vzrástla určite nie je dôvod, prečo môžeme vytvoriť tzv. reštitučného modelu usporiadania, decentralizáciu kompetencií a privatizácie bankového sektora, tak podrobne, ako sa zhodli na plne kompatibilný s návrhom a osobne však ešte raz."
Hej, veru, a aj iné! (Via)

Žiadne komentáre: