utorok 4. decembra 2007

Duh!

Slovenskí žiaci dosiahli v medzinárodnom prieskume znalostí PISA podpriemerné výsledky, informuje SME. Dúfam, že konečne padne na hubu ten mýtus, že slovenský vzdelávací systém je nejako extra kvalitný. Veď slovenské deti nazbierali menej bodov než americké. A všetci predsa vieme, že Američania sú proste úplne že totálne akože sprostí, že.
"Štúdia nemeria, ako dobre učitelia učili a žiaci zvládli učivo vymedzené osnovami jednotlivých predmetov," reagovala dnes hovorkyňa ministerstva Viera Trpišová.
Čiže podľa pani hovorkyne, blbé nie sú deti, blbí nie sú ani učitelia, blbé sú osnovy. Alebo to zle chápem? Predsa len moja čitateľská gramotnosť je výsledkom slovenského školstva.
Žiaci na Slovensku síce dosiahli nižší výkon v prírodovednej gramotnosti, ale ich uvedomovanie si problémov životného prostredia je nadpriemerné (v rámci OECD). Najcitlivejšie vnímajú problematiku znečisteného ovzdušia problém kyslých dažďov a skleníkový efekt v atmosfére.
Zem je zachránená! Alebo žeby medzi nízkou prírodovedeckou gramotnosťou a environmentálnou uvedomelosťou bola nejaká korelácia? Hmm?

Žiadne komentáre: